Автоматизація виробництва Україна

Автоматизація виробництва 

Компанія ASCOM багато років займається запровадженням промислової автоматизації в сучасному виробництві та інших секторах промисловості, і це вже давно перетворилося з розкоші на необхідність. Промислова автоматизація в Україні, завдяки вдосконаленню мереж, обладнання та програмного забезпечення, змінює галузі, щоб вони стали більш конкурентоспроможними, ефективними та оптимізованими. В епоху, коли потрібні ефективність, швидкість і точність, промислова автоматизація виробництва відіграє вирішальну роль у сучасній глобальній економіці.

Промислова автоматизація виробництва в Україні впливає майже на кожну галузь та економічний сектор сучасного світу. Системи промислової автоматизації виробництва підвищують продуктивність і ефективність ключових економічних видів діяльності, таких як машинобудування, будівництво, та виробництво електроенергії. Сучасна промислова автоматизація в Україні переживає новий, серйозний бум розвитку, спричинений такими передовими технологіями, як великий об’єм даних, хмарні обчислення, штучний інтелект, інтернет магазини та інші.

Промислова автоматизація виробництва в Україні

Термін «промислова автоматизація виробництва» описує широкий спектр технологій, методів та інструментів, які використовуються для мінімізації потреби втручання людини в процеси, підвищення їх продуктивності, ефективності, швидкості та безпомилковості. Автоматизація виробництва стала незамінною в нашому повсякденному житті, охоплюючи широкий діапазон застосувань від побутових приладів і споживчих товарів до складних і складних систем, які живлять сучасні транспортні засоби, такі як кораблі та літаки, фабрики та навіть банківські послуги.

Автоматизацію виробництва в Україні можна досягти шляхом поєднання кількох наукових методів і підходів — головним чином механічних, гідравлічних, електричних, електронних, пневматичних і комп’ютерних — ці варіанти промислового автоматизованого виробництва зазвичай комбінуються одне з одним.

Основним напрямком промислової автоматизації є механізація промислових процесів і машин. Інформаційні технології, спеціалізоване апаратне забезпечення (наприклад, логічні контролери та різні види модулів) і роботизовані системи використовуються для підтримки контролю якості, логістики матеріалів і виробничих процесів для досягнення цієї мети.

Незаперечним є те, що автоматизація впливає на багато галузей промисловості та ланцюжків поставок у сучасному світі. Виробниче підприємство або виробнича складальна лінія без технологій та інструментів промислової автоматизації стає рідкістю.

Переваги промислової автоматизації Україна

Крім підвищення ефективності та продуктивності промислового виробництва, рішення для промислової автоматизації забезпечують роботу 24/7, значно прискорюючи виробничі процеси. Автоматизовані системи не обмежені фізичними чи нормативними обмеженнями робочого часу, які застосовуються до людської праці.

Промислова автоматизація дозволяє оптимізувати робочий процес, зменшуючи можливість помилок та підвищуючи загальну ефективність процесу за рахунок автоматизації повторюваних процесів. Крім того, моніторинг у режимі реального часу, що став можливим завдяки автоматизації промислового виробництва, допомагає оптимізувати ресурси та скорочує час простою підприємства.

Якість продукції значно підвищуються завдяки автоматизації виробництва, що гарантує точне виконання кожної операції. Такої послідовності потребують високоточні виробничі процеси, такі як аерокосмічні, фармацевтичні та автомобільні напрямки промислового виробництва.

При правильному програмуванні автоматизовані системи менш схильні до помилок. Завдяки значному зниженню ймовірності людських помилок, недоліків і невідповідностей підтримується кращий рівень якості.

Підвищена безпека умов праці. Керуючи запрограмованими роботами, які піднімають важкі вантажі, працюють при високих температурах і з токсичними матеріалами, автоматизовані системи виробництва можуть значно знизити ймовірність виробничих травм. Правила безпеки можна виконати, запрограмувавши системи промислової автоматизації на відключення у разі помилок або несправностей. Це гарантує, що галузь дотримується правил, захищаючи працівників від можливих юридичних проблем і нещасних випадків.

Зниження витрат на промислове виробництво

Хоча спочатку автоматизація процесів може бути дорогим, з часом буде зекономлено значна кількість витрат на оплату праці. Автоматизація виробництва в Україні робить роботу більш передбачуваною та дозволяє проектувати системи з меншим бюджетом на оплату праці робітників, оскільки вони стають більш ефективними.

Автоматизація виробництва гарантує більш економне використання ресурсів за рахунок скорочення відходів і витрат. Все зберігається в процесі виробництва завдяки точному вимірюванню автоматизованих систем і використанню необхідної норми сировини.

Масштабованість і гнучкість

Масштабованість є однією з найкращих характеристик промислової автоматизації. Організація може випереджати інновації, легше інтегруючи нові системи або оновлюючи старі в міру розвитку технологій. Автоматизовані системи легко масштабуються, що дозволяє їм адаптуватися до мінливих умов ринку. Завдяки цьому підприємства краще реагують на будь-які зміни на ринку, включаючи несподівані замовлення та сезонні зміни попиту.

Покращений аналіз даних і прийняття рішень

Автоматизовані системи виробництва надають дані в реальному часі, і це може бути дуже корисним для швидкого прийняття рішень любого типу. Серед інших показників ці дані можуть містити показники продуктивності, рівні ефективності та звіти про помилки. Підприємства, які мають швидкий доступ до надійних даних, можуть покращити короткострокове тактичне планування та довгострокові операції, приймаючи обґрунтовані рішення.

Підвищена конкурентоспроможність

ASCOM Україна як компанія, яка надає послуги промислової автоматизації, має вищі шанси вижити на ринку, який стає все більш конкурентним. Промислова автоматизація виробництва забезпечує швидкість, ефективність і якість, необхідні для успішної конкуренції на сучасному ринку послуг. Організаціям легше адаптуватися до змін на ринку завдяки промисловій автоматизації виробництва. Перепрограмування автоматизованих систем для виконання кількох завдань надає виробництву більшої гнучкості. Також механізми можна налаштувати, наприклад, на перехід у стан низького енергоспоживання, коли вони не використовуються.

У середньому автоматизовані системи виробництва в Україні генерують менше відходів — залишків матеріалів, відходів енергії або викидів — завдяки більшій ефективності роботи. Це краще для навколишнього середовища та економії грошей.

Висока початкова вартість обладнання, програмного забезпечення та кваліфікованого персоналу є однією з найбільших перешкод для широкого впровадження промислової автоматизації виробництва в Україні. Автоматизоване налаштування системи часто вимагає дорогих, складних мережевих налаштувань, спеціалізованого апаратного забезпечення та передового програмного забезпечення.

Хоча промислова автоматизація виробництва може заощадити витрати в довгостроковій перспективі, малим і середнім підприємствам може знадобитися допомога, щоб виправдати початкові інвестиції через негайні фінансові вкладення. Час, необхідний для повернення інвестицій, може бути різним, і цей етап економічного відновлення може стати перешкодою для багатьох компаній, які розглядають можливість переходу на промислову автоматизацію виробництва.

Технологічна складність

Багато компонентів, включаючи датчики, виконавчі механізми та системи керування, використовуються для впровадження промислової автоматизації виробництва, і всі вони повинні координуватися. Ці складні системи вимагають спеціальних знань для встановлення, обслуговування та усунення несправностей.

Інтеграція нових технологій може бути важкою для підприємств, які використовують ручні процеси або застарілі автоматизовані системи. Проблеми з керуванням даними, сумісністю програмного забезпечення та апаратної сумісності часто роблять це багатогранним складним завданням.

Залежність від кваліфікованого персоналу

Для промислової автоматизації виробництва потрібна команда професіоналів, які володіють навичками програмування, системного моніторингу та аналізу даних. Компанії, розташовані в місцях з дефіцитом кваліфікованих працівників, іноді потребують знань та навиків саме таких спеціалістів.

Підприємствам часто доводиться брати участь у розширених програмах навчання, щоб навчити свій поточний персонал новим автоматизованим технологіям виробництва в Україні. Окрім потреби у додатковому фінансуванні, це також передбачає перехідний період, коли виробництво може скоротитися перед тим, як запрацювати на повну силу.

Нагнітання страху щодо втрати робочих місць через автоматизацію виробництва на підприємстві

Страх перед втратою робочих місць через автоматизацію виробництва в Україні часто викликає опір з боку трудових груп і працівників. Хоча автоматизація виробництва може призвести до витіснення певних робочих місць, вона також створює нові вакансії, які вимагають інших навичок. Ця зміна супроводжується складними соціальними факторами, які вимагають уважного ставлення до себе.

Громадське сприйняття того, що автоматизація виробництва в Україні позбавляє робочих місць, значно зросло, впливаючи на те, як швидко підприємства впроваджують нові автоматизовані системи. Переконати внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін у довгострокових перевагах автоматизації виробництва може бути складно через застарілі глибокі переконання багатьох робітників.

Ви шукаєте довгострокового технологічного/інтеграційного партнера для підтримки ваших проектів промислової автоматизації? Тоді телефонуйте нам +38 067 648 84 99.

Our Company Goals - Driving Success: ASCOM's Commitment to Innovation and Excellence
Прокрутка до верху

Наша адреса

Зверніться до нас, щоб спілкуватися та безперешкодно співпрацювати.

Комерційний відділ:

Бухгалтерія: